Blog này sẽ chứa các bài viết bổ sung vô cùng cần thiết cho seri email mình gửi khi bạn đăng ký nhận bản tin ở trang chủ.
Các bài viết sẽ xoay quanh chủ đề Kiếm tiền online, Email Marketing, Quảng cáo (Google, Facebook), Bán hàng v.v…